Tokyo/Japan: April 2016

The Library Project
€12.00

Published by: Einstein Studio
Softcover
64 pages
21 cm x 15 cm
ISBN: 4562472980595

Shipping world-wide.
Please note: Local pick-up of orders is available from
The Library Project at 4 Temple Bar, Dublin 2.

This photobook is April 2016 in Tokyo, as documented by 53 photographers.
Participating Artists: Ayaka Grampus Oku, Chiharu Yabuta, Chinami Nishimaru, Daisuke Abe, Fumika, Gekitetsu, Hiroe Watanabe, Hiromichi Hata, Hiroshi Ishida, Hoosay, Hughie, Jiro GG Sugiura, Junichi Nakayama, Kana Sasamoto, Kazumi Moriya317, Kazumi Nakai, Kazuyuki Noguchi, Kizuku Yoshida, Koji Nishida, Masaaki Kasamatsu, Mei, Michiko Whatanabe, Miki Otsuka, Mizuki Matsuda, Nobu Yamaguchi, Nobuharu Matsumoto, Noemi Minami, Relaxmax, Renzo, Masuda, Rintaro Ogiwara, Sachiko Matsunami, Satori Horiuchi, Seika Photo Gallery, Shunsuke Uchida, Sota Ikeda, Taichi Yokouchi, Taiki Matsune, Takashi, Hakoshima, Tetsuya Fukui, Tomohiro Suzuki, Toshiki Aoki, Tsutomu Sueyoshi, Tsuyoshi Fujino, Ugajin, Yasuo Ishimoto, Yohei Imahori, Yuka Yamashita, Yuki Ogawa, and Yuri Machida.